Terug naaar Tijdmachine

1699

Verduisterde landerijen

Na 1672 neemt de geldnood in Oosterhout toe. Bijna alle Oosterhoutse inkomsten komen uit een belasting op de grond. Dat wil zeggen de in cultuur gebrachte grond, dus niet de heide en het vliegend zand. De grondbelasting wordt geheven op basis van een kohier dat in 1580 is opgesteld. Nu komt er de hele zeventiende eeuw door aanslibbing in Het Broek land bij. In principe moet de secretaris deze nieuwe landerijen in het kohier bijschrijven. Maar de secretaris heeft het druk, zegt-ie. Zo ontstaan er ‘verdonkerde’ landerijen, zeg maar zwart land, waarvoor geen grondbelasting betaald wordt. De boeren willen dat er een nieuwe landmeting komt, zodat alle land wordt belast. Deze landmeting wordt tegengehouden. Met name schout Snellen ziet allerlei bezwaren. Schout Snellen bezit, zo wordt beweerd, veel zwart land… (De Snellenpoldertje in de Oranjepolder) Tenslotte komt er een tijdje na Snellens dood in 1699 eindelijk een nieuw kohier.