Terug naaar Tijdmachine

1697

Molenstraat

De oudste vermelding van de Molenstraat dateert van 1697: Veken- en Molenstraat. Het was een gehucht van enkele verspreide boerderijen langs een straat die langs de Lage Molen loopt. Die molen dateert van de late dertiende eeuw, uiterlijk rond 1300. Sindsdien zal er minstens een molenaar gewoond hebben.