Terug naaar Tijdmachine

1698

Kwezels- of kloppenscholen

In 1698 klaagt de gereformeerde kerkenraad over de katholieken. Dat zij zich niet willen bekeren, daar heeft men zich al stilzwijgend bij neergelegd, maar ze worden steeds brutaler. Er zijn in strijd met de wet vier katholieke scholen en daarnaast nog eens meer dan tien door kwezels gedreven schooltjes. Kwezels of kloppen zijn ongehuwde vrouwen of weduwen die in de kerk actief zijn en de priesters assisteren bij hun werk. Hun leefwijze lijkt op die van kloosterlingen en ze dragen afwijkende kleding. Kwezels hielden zich vaak bezig met het geven van onderwijs aan kinderen. Na 1648 was er een tekort aan priesters. De kwezels vulden het zo ontstane gat op. De kerkenraad ziet deze vrouwen als gevaarlijke tegenstanders. Zij zijn vooral bezig de ‘paapse’ jeugd hun dwalingen in te stampen en ze zetten de kinderen tegen de gereformeerden op. Deze ‘sluipscholen’ mogen niet langer worden geduld. In Den Haag werd het rapport gearchiveerd en daar bleef het bij.