Terug naaar Tijdmachine

1697

Veekestraat

De oudste vermelding van de Veekestraat is van 1697: Veken- en Molenstraat. Het is een gehucht van verspreide boerderijen langs een straat, in het noorden aansluitend aan Vrachelen. Archeologisch is er bewoning vanaf de Karolingische tijd aangetoond, zodat de nederzetting véél ouder is dan de eerste vermelding. Een ‘veken’ is een draaihek waarmee men een toegang tot een akker, weidegebied of woeste grond afsloot. Er zal aan deze straat dus ooit een opvallend veken gestaan hebben, hetzij aan het begin, hetzij aan het eind op de grens met de Vrachelse Heide. Rond 1430 werd te Vrachelen al een veken of toegangshek genoemd. Op de foto de Veekestraat in 1954.