Terug naaar Tijdmachine

1682

Het kolveniersgilde: een mannenclub

In 1682 wordt met toestemming van prins Willem III het kolveniersgilde heropgericht. Dit is een schuttersgilde waarvan de leden met een primitief soort geweren op de vogel schieten. Precies zoals veel Brabantse schuttersgilden anno 2009 nog doen. In het reglement dat dan wordt vastgesteld blijkt nergens dat het gilde een militaire taak heeft of ooit heeft gehad. Het kolveniersgilde is gewoon een exclusief mannenclubje. Men komt bij elkaar, schiet een ‘partuer’ (zo heet dat dan), en daarna wordt er gedronken en gekeuveld. Wat er besproken wordt, mogen de leden aan niemand anders doorvertellen. Wie de vogel van de paal afschiet wordt voor dat jaar koning. Wie drie maal achtereen de vogel schiet, wordt voor de rest van zijn leven keizer.