Terug naaar Tijdmachine

1684

Dertig pottenbakkers

Oosterhout telt dertig pottenbakkerijen. Er varen ongeveer veertig schepen, waarvan vele potten, stenen en potaarde via Dordrecht en Rotterdam naar Holland brengen, onder andere ook naar Delft. Ze nemen turf voor pottenbakkersovens mee terug naar Oosterhout, maar uiteraard ook andere zaken: olie, zout, zeep, bouwmaterialen, kalk en tras. Er zijn ook Hollandse en Friese schippers die turf naar Oosterhout brengen. In de potten- en steenbakkerij en de pottenhandel, schippers inbegrepen, vinden ongeveer tweehonderd mannen werk. De Oosterhoutse potten doen het zo goed in Holland, omdat de lonen in Staats-Brabant lager zijn dan in Holland; dus zijn de potten goed en toch goedkoper. Op een beroemd schilderij van Vermeer, Het Melkmeisje, staan een Oosterhoutse kan en een Oosterhoutse schaal afgebeeld.