Terug naaar Tijdmachine

1682

Nieuwe Keiweg

In Middelwijk werd deze weg al ‘De Keyweg’ genoemd in 1682, maar hij werd ook wel ‘cassaeywegh’ genoemd. Blijkbaar werd deze straat als onderdeel van de grote weg naar Gilze dus al voor 1682 bestraat. In 1767 luidt de naam ‘Nieuwe Keiweg’. In 1716 werd de weg over een lengte van 504 meter bestraat tot bij de Hoge Molen. De kosten werden geraamd op drieduizend gulden. Er werd in 1716-1718 een extra personele omslag (belasting) geheven om dit te financieren. De weg naar de molen werd in 1720 met bomen beplant.