Terug naaar Tijdmachine

1681

De Brieltjenspolder bedijkt

De Brieltjenspolder ligt tussen de Haaksdijk en de oude weg Steelhoven-Koeberg-Den Hout. In 1641 werd het gebied aangeduid als De Brielkens, strekkend langs de Ronde Bergen. Het gebied werd pas een echte polder door het ophogen van de weg Den Hout-Steelhoven tot een dijk, in 1681. Die ombouw van de weg tot een dijk moest er voor zorgen dat het korenland ten westen ervan in de winter niet meer onder water zou lopen. In de wegdijk werden twee sluizen aangebracht, een bij Steelhoven en een tussen de Koeberg en Den Hout. Beide werden gevoed door schouwsloten die in feite opgewaardeerde oude verkavelingsloten waren. De sluis bij Steelhoven loste zijn water in het Steelhovens Vaartje, dat eigenlijk een kreek is. De zuidelijke sluis loste het water in de kaarsrechte Horstenwaterloop die 2,4 km oostelijker in de Oosterhoutse haven uitmondde.