Terug naaar Tijdmachine

1675

Naar school met turf in je ransel

Behalve Middelwijk heeft ook Den Hout steeds een eigen school gehad. De kinderen gaan alleen ’s winters naar school en betalen, als ze niet arm zijn, schoolgeld. Het is ook gewoonte dat ze hout of turf in hun ransel meebrengen om de haard in het schoollokaal te stoken. In 1675 klagen de geburen van Den Hout over het wangedrag van schoolmeester Jan van Ryen. Hij verbiedt de kinderen hout mee naar school te nemen of verstookt de brandstof bij zichzelf. Hij combineerde bovendien zijn ambt met het beroep van gareelmaker en velblotter. Een velblotter reinigt de huid van geslachte dieren. Meester van Ryen gebruikte het schoollokaal om de stinkende vellen op te hangen. De school diende ook als honden- en kippenhok. Wanneer een van de gezworenen daar iets van zegt, antwoordt de meester: ‘ick mach mette school doen dat ick wille, al soude ick […] daer in sitten schijten.’