Terug naaar Tijdmachine

1675

Groenendijkse haven

De Groenendijkse haven is aangelegd in 1675 en weer gedempt bij de ruilverkaveling van omstreeks 1970. De haven is aangelegd op initiatief van de gemeente Dongen, maar wel op Oosterhouts gebied. De haven was bestemd voor het vervoer van hooi, riet en stadsmest naar Dongen, Gilze, Rijen en Alphen. Dongen legde bovendien een weg aan en bouwde een brug over de Donge (De Rode Brug?). In 1762 werd voorgesteld de Groenendijkse haven te verlengen tot op het gebied van de gemeente Dongen, maar dit verzoek werd afgewezen. De haven was 5,7 meter breed en daarmee alleen bevaarbaar voor kleine schepen. Op de kop van die haven ontstond vervolgens een klein havengehuchtje.