Terug naaar Tijdmachine

1675

Pastoor Verhaeren

De bisschop in Antwerpen was niet zo blij met reguliere zielzorgers. Hij had liever geen regulieren omdat hij daar minder over te zeggen had. Na de dood van pater Noppen in 1675 wilde de bisschop hem daarom door een regulier vervangen, maar bij de parochianen waren de paters zo geliefd dat zij tot driemaal toe een rekest aan de bisschop stuurden met het verzoek dat niet te doen. Er kwam evengoed toch een seculier als pastoor, Peter Verhaeren. Toen pater Gerbrans ondanks vermaningen van de bisschop doorging met de zielzorg, ontstond er een probleem. In 1677 vertrok Gerbrans naar Breda. Peter Verhaeren richtte in 1682 een nieuwe broederschap op om de gelovigen meer aan de kerk te binden en het geestelijk leven te intensiveren. Overal in de Baronie ontstonden toen broederschappen van mannen en vrouwen, zowel voor de elite en het gewone volk. In 1684 werd Verhaeren ook deken van Breda. In 1717 overlijdt hij op 75-jarige leeftijd.