Terug naaar Tijdmachine

1674

Dure Fransen

Ook voor Brabant is 1672 een rampjaar. De legers van de zonnekoning Lodewijk XIV vallen de Republiek aan. Het scheelt geen haar of Amsterdam wordt ingenomen. In Brabant bezetten de Fransen het fort Crèvecoeur bij Den Bosch en Grave. Van daaruit eisen ze een schatting, de ‘contributie’. Dorpen die niet betalen worden afgebrand. Het bedrag van die schatting is enorm hoog en komt bovenop de gewone belastingen. In 1674 is voor de Baronie achtduizend gulden bijeengebracht. Het plan is om dit over te maken naar Parijs in ruil voor kwijtschelding van de rest. Schout Snellen reist naar Antwerpen om het geld met wissels over te maken. Maar het hele plan mislukt. Staats-Brabant moet tot het eind van de oorlog contributie betalen.