Terug naaar Tijdmachine

1665

Bevolkingsdichtheid

In 1665 kunnen we aan de hand van het verpondingsboek (een belastingcohier) de bevolkingsdichtheid vaststellen. In de hele vrijheid Oosterhout wonen dan tussen de 4000 en de 4500 personen. In het dorp Oosterhout was de bevolkingsdichtheid het grootst, zoals we op dit kaartje goed kunnen zien.