Terug naaar Tijdmachine

1665

Zaken die niet voor de rechter komen

Veel geschillen komen in de zeventiende eeuw niet voor de rechter. Zelfs zware zaken zoals doodslag of zwaar lichamelijk letsel worden soms op een andere manier afgedaan. In 1665 wordt Jacob Pauwels Verlegh door Jan Janssen Brouwers zo ernstig aan zijn been gewond dat hij op bed moet liggen. Daags erna komt Brouwers even buurten. Hij raadt Verlegh aan niet de schout erbij te halen want dat is voor hem ook niet voordelig. Brouwers weet iets veel beters. Hij houdt Verlegh voor: ‘klaag niet over mij bij de schout, want wat zal u dat baten? Wat ik aan de schout moet geven, dan geef ik liever aan U. Ik zal alle kosten vergoeden, ik wilde u niet schaden. Wat ik gedaan heb was stom’. Dit alles wordt bevestigd door de behandelend chirurgijn meester Peter van Rijmenam.