Terug naaar Tijdmachine

1664

Groenstraat bij Dorst

De naam Groenstraat werd in 1664 reeds door de aanwonenden gebruikt. Het betreft verspreide boerderijen aan een gehuchtstraat. In 1656 stonden die nog langs een zeer brede uitloper van het Breevenne. Door ontginning is een normale straat ontstaan, waar de boerderijen langs liggen. De naam Groenstraat zal ook hier betekenen: straat die sterk met gras begroeid is.