Terug naaar Tijdmachine

1663

Schout mr. Pieter Snellen

stamde uit een Bredaas-Dordrechtse regentenfamilie die ook belangen had in de turfgraverij bij Zundert en Rijsbergen. Hij was geboren op slotje Spijtenburg. Hij trouwde in 1668 met Anna Hennequin. Snellen was al sinds 1661 secretaris van Oosterhout, en weigerde aanvankelijk hardnekkig dit goedbetaalde ambt neer te leggen. Snellen zadelde de vrijheid met een enorme schuld op, deels het gevolg van de lasten die de oorlog met Frankrijk met zich meebracht, maar zeker ook door de excessief hoge declaraties van Snellen en zijn kameraden. Met Thomas Claypole, de ontvanger die de Domeinen in 1680 aanstelden, lag hij voortdurend overhoop. Na een lang ziekbed overleed mr. Snellen in 1693.