Terug naaar Tijdmachine

1663

Hekserij

Het komt vaak voor dat mensen voor een notaris of de schepenbank onder ede een verklaring afleggen. Zo’n document kan dan gebruikt worden in een procedure. Op 7 september 1663 verklaart Henrick Hermansz. van Venroye, wonend op Den Hout en 22 jaar oud, dat hij anderhalf jaar geleden vaak langs kwam bij Peeter Sebrecht Anthonissen. Daar heeft hij enkele malen horen zeggen dat Lysbeth Willem Dingemansdochter kon toveren. Zij maakt mensen ziek. Het geloof in heksen is in Nederland dan al lang op zijn retour. Heksen worden na ca. 1600 in de Republiek niet meer door de rechters vervolgd. Het volk, zeker op het platteland, blijft nog een tijd in heksen geloven. Deze vrouwen worden gepest. Dat neemt niet weg de archieven maar heel weinig melding maken van tovenaars en heksen.