Terug naaar Tijdmachine

1662

Verre handel

Koopvrouw Adriana Geeraarts de Roye, weduwe van Adriaan Peeters van Beek, dreven al vóór 1643 handel. De zoons richtten zich daarbij op Holland, Zeeland, Vlaanderen, Artois, op Gdansk en Kaliningrad. Adriana zelf handelde in lakens, Spaanse wol, boekweit en andere waar.