Terug naaar Tijdmachine

1652

De Heuvel van Vrachelen

In 1652 werd het voortbestaan van de Heuvel van Vrachelen bedreigd. Ingezetenen van Oosterhout verklaren dan dat de heuvel door de omwonende boeren gebruikt wordt om er hooi op te drogen dat in natte jaren niet op het veld wil drogen en om er hun beesten op te zetten terwijl ze de stal schoonmaken. De rentmeester wil de heuvel gaan verkopen. De bewoners verzoeken de Domeinraad om er geen delen van te verkopen. Dat gebeurt toch. Jan Kempen en Jan Janssen Ypelaer krijgen een groot deel in bezit en graven dit af. Er komt er een herhaald verzoek in 1655. De omwonenden betogen nu dat ze heuvel ook nodig hebben om er de tienden te dorsen, maar dat heeft geen effect. Einde Vrachelse Heuvel!