Terug naaar Tijdmachine

1652

Een kerk vol altaren en beelden

Na de vrede van Munster moeten de katholieken de Sint-Jan overdragen aan de gereformeerde gemeente. Aangezien die geen altaren nodig hebben en ze ook niets moeten hebben van de verering van heiligen wordt er in 1652 een grote veiling gehouden. De bewaard gebleven lijst laat zien dat de kerk vol altaren en beelden staat. Alles moet weg. Het grootste altaar, dat ook het meeste opbrengt, is voorzien van een schilderij en toegewijd aan de H. Geest. Twee beeldjes van Sint-Oelbert gaan voor 25 gulden naar Schout Coenen.