Terug naaar Tijdmachine

1652

Regulieren als zielzorgers

In Oosterhout vulden franciscanen het gat op dat was ontstaan door het vertrek van pastoor Rijsbosch. In 1652 wordt gemeld dat de paters Willem Noppe en Frans Eijnatten meer dan vierduizend gelovigen bedienen. Iedere zondag en op kerkelijke feestdagen houden zij drie preken, waar een menigte van wel vijfduizend mensen, zowel uit Oosterhout als uit de omliggende dorpen, op afkomt. Het afgelopen jaar is pater Noppen tijdens een mis betrapt door de drossaard en zijn alle heilige ornamenten en het liturgisch vaatwerk in beslag genomen. Het kostte weer een hoop geld om dat los te krijgen. In 1660 zijn het de paters Noppe en Jacques Gerbrans die de vijfduizend communicanten uit Oosterhout en omgeving bedienen. Op zondag worden er niet alleen missen opgedragen, maar wordt er ook catechismusonderricht gegeven. Tijdens de vasten zijn er op woensdag en vrijdag ook diensten.