Terug naaar Tijdmachine

1613

Dominee Radaeus, de eerste predikant

In 1613 krijgt Oosterhout zijn eerste predikant: dominee Radaeus (De Raed).