Terug naaar Tijdmachine

1614

Een gereformeerde kerk in Oosterhout

Vermoedelijk heeft de protestantse gemeente van Oosterhout vrij kort na 1614 een eigen (schuur)kerk opgericht. Er waren toen zeventig tot tachtig mensen gereformeerd.