Terug naaar Tijdmachine

1613

Inspectie bij de pastoor

In 1613 kwam de landdeken op visitatie bij de pastoor van Oosterhout, Gaspar Witte. De pastoor moest melden dat niet alle katholieken hun paasplichten vervuld hadden. Hij vond het moeilijk het aantal communicanten te tellen, omdat er zoveel mensen van buiten Oosterhout bij hem naar de kerk kwamen. Bovendien gingen veel arbeiders al vroeg in het voorjaar op zoek naar werk buiten Oosterhout en de pastoor wist dus niet of zij daar wel naar de kerk gingen.