Terug naaar Tijdmachine

1590

Oost- en Westkwartier

Aan het einde van de zestiende eeuw, rond 1590, wordt Oosterhout in bestuurlijk opzicht ineens verdeeld in een oost- en een westkwartier. Dit doet men bij de armentafel maar ook bij de belastingheffing. Beide delen zijn demografisch gezien ongeveer even groot. Het merkwaardige is dat de grens tussen oost en west dwars door de centrale nederzetting. Middelwijk heen loopt. Onder oost vallen onder andere Ulendonk (nu Oosteind), Leysen, de Horst en de Heikant; onder west vallen Vrachelen, Den Hout en Stuyvesant. Zo’n verdeling in geografische kwartieren die zo laat wordt ingevoerd komt elders in Brabant nauwelijks voor. Meestal deelt men in per gehucht of buurtschap.