Terug naaar Tijdmachine

1590

Oosteind

De oudste vermelding van de naam Oosteind dateert pas van 1590. Het Oosteind is tegenwoordig de naam voor de gehele gehuchtenreeks ten oosten van Oosterhout. Vroeger werd er blijkbaar vooral het middengedeelte mee bedoeld. Het westelijke deel heette Den Horst, het oostelijke bleef Ulendonk heten: de oudere naam voor het gehele gehucht. Oosteind duidt gewoon het oostelijk eind, de meest oostelijke nederzettingengroep, van Oosterhout aan, daar dit ook de feitelijke geografische situatie is.