Terug naaar Tijdmachine

1590

Twee heren dienen

Hoewel de positie van de Oranjes na 1590 zeker sterker is geworden, gaat de koning van Spanje gewoon verder met het innen van de belastingen en de pachten. Hij benoemt in 1593 Jan de Ruddere als rentmeester. Maar Maurits slaagt er ook in steeds meer belasting en pacht te innen. Zijn inkomsten stijgen sterk. Dat wil zeggen dat de Oosterhouters door twee heren werden gemaand en geprest om belasting te betalen. Die situatie deed zich ook voor in het bestuur. De koning van Spanje benoemde in 1586 Pieter de Fornay tot schout, maar in 1587 benoemden de beheerders van de erfenis van Willem van Oranje ook een schout: Merten van Bruel. Dat brengt de schepenen van Oosterhout ernstig in verlegenheid.