Terug naaar Tijdmachine

1590

De katholieke kerken verwoest of geplunderd

De vicaris-generaal van het bisdom Antwerpen, waar Oosterhout toen onder viel, brengt aan de paus verslag uit over de situatie in zijn bisdom. Alle kerken en kapellen zijn leeggeplunderd, ontheiligd en verwoest. Van de tweehonderd priesters zijn er nog maar veertig over, de rest is gevlucht of gevangengenomen. Het aantal communicanten is dramatisch teruggelopen. Misschien overdrijft de vicaris wat, maar alle bronnen zijn het erover eens: in 1590 was de hele Baronie van Breda, en dus ook Oosterhout, een verwoest land en lag de kerkelijke infrastructuur in puin.