Terug naaar Tijdmachine

1588

Drie schoolmeesters, niet méér!

De magistraat geeft aan de drie schoolmeesters die aangesteld zijn (in Oosterhout, Den Hout en Dorst) het alleenrecht op het geven van onderwijs. Er zijn kennelijk nog wel mensen die het ook willen proberen, want het schout en schepenen moeten later nog meermaals het geven van onderwijs door onderwijzers die niet officieel aangesteld zijn, verbieden.