Terug naaar Tijdmachine

1589

Plaatselijke accijnzen en belastingen

Niet alleen de Staten van Brabant hieven accijnzen. In 1589 komen we voor het eerst een accijns tegen dat door de vrijheid zelf werd geheven: een accijns op bier.