Terug naaar Tijdmachine

1588

Een nieuwe belasting: hoofdgeld

Vanaf 1588 werd een hoofdgeld geheven. Iedereen moest daaraan een gelijk bedrag betalen: mannen, vrouwen en huispersoneel. In 1588 bedroeg het hoofdgeld tien stuivers, in 1607 was het opgelopen tot vijftien stuivers, maar toen betaalden alleen personen van zestien jaar en ouder.