Terug naaar Tijdmachine

1570

Misdrijf en straf

Zwaar lichamelijk letsel of doodslag zijn ‘capitale’ misdrijven: daar staat de doodstraf of eeuwige verbanning op. Klein geweld kost geld. Dan worden er boetes uitgedeeld, te voldoen bij de schout. We kennen een tarieflijst van omstreeks 1570. Een vuistslag wordt beboet met zeven stuivers. Maar als de getroffene op de grond valt of bloedt dan geldt het dubbele. Wie ‘in grammen moede’ (een vlaag van woede) zijn mes trekt verbeurt een pond zwarte groten oftewel 26 ¼ stuiver. Hetzelfde tarief geldt wanneer men iemand een wond toebrengt door te slaan met een stenen potkan. Ook hier geldt weer: bloed aan de paal, dubbele boete. De hardstenen potkan wordt gebruikt om bier uit te drinken.