Terug naaar Tijdmachine

1570

Kruisstraat

In 1570 wordt de Kruisstraat voor het eerst vernoemd. Op een kaart uit 1620 wordt de Kruisstraat deels weergegeven. Het gehuchtje was een vrij compact groepje huizen en hoeven aan het noorden van de veel langere Kruisstraat. De huizengroep sloot aan bij de kombebouwing van de Nieuwe Keiweg. De eigenlijke Kruisstraat loopt dwars op de Koningsdijk: hij kruist deze en dat zal de naam aan dit gehuchtje gegeven hebben. Het straatje is er nog, maar de bebouwing is geheel verstedelijkt.