Terug naaar Tijdmachine

1570

Eendenkooi aan het Kromgat

Uit de domeinrekening van 1749 blijkt dat lang geleden een eendenkooi bestond aan de zuidzijde van het Kromgat, mogelijk in het uiterste noorden van de Oranjepolder. De rekening noemt daar een Koyenbosch dat mogelijk identiek is met het bosje genaamd De Koye, perceel nummer 40 op een kaart van P.J. Dou. Blijkbaar is de kooi dichtgegroeid. De kooi is er nog op de Kaart van landerijen onder Geertruidenberg, ca. 1625 en kan daarmee precies gelokaliseerd worden: direct ten oosten van de puinstort bij de rioolwaterzuivering. Er is daar nog een minuscule inzinking in het terrein die aan de kooi herinnert! Het vangen van eenden was een typische bezigheid in de Biesbosachtige omgeving van het verdronken Broek. Een eendenkooi is daarvoor nog altijd een gebruikelijke terreinvorm.