Terug naaar Tijdmachine

1559

Oosterhout bij bisdom Antwerpen

In 1559 kwam er op aandringen van koning Filips II een nieuwe kerkelijke indeling. Oosterhout, dat tot dan toe tot het bisdom Luik hoorde, werd nu bij het bisdom Antwerpen ingedeeld. Doel van de reorganisatie was om een beter bestuur te krijgen, met meer toezicht op de levenswandel van de geestelijkheid en een betere mogelijkheid om de ketters te vervolgen.