Terug naaar Tijdmachine

1557

Oosterhoutse potten naar Holland

Tussen 1550 en 1600 expandeert de pottenbakkerij en gaan de Oosterhouters zich op de Hollandse markt richten. Daar had men grote behoefte aan degelijk en goedkoop aardewerk dat in de keuken en aan tafel gebruikt kon worden. Van export van potten, tegels en stenen naar plaatsen ver buiten Oosterhout horen we pas iets in 1557. Uit de rekening van rentmeester De la Ruelle over dat jaar blijkt dat de grond ten oosten van de vaart niet meer verhuurd kon worden omdat er dagelijks wagens overheen reden die potten, tegels en stenen naar de haven brachten, en die geloste kalk en bier mee terugbrachten. In de jaren daarvoor was het perceel langs de vaart, een stukje grasland, verhuurd aan een boer. Kennelijk was de potten- en stenenhandel een nieuwigheid waarvoor nog geen deugdelijke wegen en kaden beschikbaar waren, zodat het boerenland naast de vaart aan flarden werd gereden. Tot 1556 werd alleen het lossen van bier en kalk vermeld.