Terug naaar Tijdmachine

1560

Het zingen der getijden

Rond 1560 waren er elf altaren in de Sint-Jan. De kerk had een pastoor en aan de elf altaren waren acht priesters verbonden. Samen met de koster en de schoolmeester zongen de priesters op zondag de zeven getijden. Ze werden daarvoor betaald uit een fonds dat door Oosterhouters was gesticht. Wanneer de oorlog er niet was tussengekomen, had dit kunnen uitgroeien tot een volwaardig kapittel.