Terug naaar Tijdmachine

1478

Oudedagsvoorziening

Op 23 januari 1478 werd ten overstaan van de schepenen van Oosterhout een oudedagsvoorziening geregeld voor Wouter Wouter Hulshouts. Die schonk daartoe heel zijn bezit aan een echtpaar dat beloofde hem tot zijn dood te voorzien van ‘eeten, van drinken, van clederen, schoenen ende plattynen, van alles dat hy behoeft’. De erfgenamen van Wouter zullen na zijn dood de rogrente krijgen die de oude man bezit, als ze meehelpen aan zijn begrafenis.