Terug naaar Tijdmachine

1476

Gevangenis en verplicht karweien te Oosterhout

In 1476 kwam de nieuwe regeling over de gevangenis en de verplichte karweien te Oosterhout gereed. De vorster (veldwachter) gaat een ‘vroente’ houden voor schuldenaren en boeven van klein alooi met tarieven als in Breda. Gevangenen van lijf en leden gaan naar het kasteel. Ze betalen 5 stuiver bij opname en vrijlaten, en 2 stuiver per dag aan de kastelein (kasteelbeheerder) voor hun onderhoud. De kastelein mag alleen diensten van inwoners vragen om zich van zijn hooi en turf te voorzien, en niet meer. De rentmeester in Oosterhout mag alleen diensten vragen voor het vervoer van molenhout en koren zoveel hij zelf nodig heeft en niet meer. De diensten moeten bij toerbeurt gratis gedaan worden door de onderdanen.