Terug naaar Tijdmachine

1478

Bedeplichtigheid

Op 4 februari 1478 deed de heer van Breda als arbiter uitspraak in een geschil tussen de dorpen Oosterhout en Etten enerzijds en de stad Breda met Terheijden anderzijds, over de bedeplichtigheid (onroerendzaakbelasting) van bezit van stedelingen in de dorpen. Hij verplichtte de burgers van Breda en Terheijden om voortaan voor hun bezit in de dorpen gewoon belasting te betalen. De dorpelingen die bezit hadden in Breda moesten, op hun beurt, in Breda meebetalen aan de hertogelijke bede.