Terug naaar Tijdmachine

1475

Konijnenplaag in de Warande

Het konijn is een importdier en kwam tot ongeveer 1250 niet in onze streken voor. Daarna werd het gehouden in zgn. konijnenwarandes, die tot het heerlijk jachtdomein hoorden. Het bont was een luxeproduct. In 1294 gaf Aleid van Breda er een (per testament) aan haar dienstmeid. Na 1400 schijnen ook de Nassaus zich met konijnenwarandes te hebben beziggehouden. In 1475 ontsnapten er kennelijk veel konijnen uit de Warande, want de boeren klaagden dat de konijnen het pasgezaaide graan afvraten en zo grote schade toebrachten aan de oogst. Ook de boeren van de Abtshoeve in Teteringen klaagden erover; zij kregen zelfs schadevergoeding. De Nassaus hadden twee waranden: de oude en de nieuwe, die twee kilometer zuidelijker lag (de huidige Warande). In 1553 werd daar een houten ‘warandehuis’ (jachtverblijf) bijgebouwd.