Terug naaar Tijdmachine

1475

Verzoekschrift Oosterhout

Begin 1475 werd Engelbrecht II de nieuwe heer van Breda. De inwoners van zijn land dienden bij hem allerlei verlanglijstjes in. Ook Oosterhout deed er aan mee. Enkele punten: 1.Graag de bestaande rechten handhaven. Hierop gaf de heer geen antwoord. 2.De boeren van Terheijden, Teteringen en Ginneken moeten met hun beesten van de Oosterhoutse gemene gronden afblijven. De heer beloofde erover te spreken met die van Teteringen. 3.Kan er iets gebeuren aan de overlast van konijnen in de warande? Ze vreten de akkers kaal. Hierover zou men ‘spreken met mijn heer’. 4.Burgers uit Breda kopen grond in Oosterhout maar willen niet meebetalen aan de belastingen. Dat moeten ze wél gaan doen van de heer. 5.In de gevangenis op het kasteel Strijen heersen barre omstandigheden. De kastelein eist van de gevangenen bovendien 8 stuivers voor opname, 8 stuivers voor vrijlating en 4 stuiver per dag. Hiervoor stelde de heer hetzelfde (lagere) tarief in als in Breda.