Terug naaar Tijdmachine

1474

Pastoor de Voocht

Het pastoraat van Balduinus de Voecht (Voocht) begint in 1474 en eindigt in 1490/91.