Terug naaar Tijdmachine

1473

Begin vervangende nieuwbouw van de Sint-Jan

Rond deze tijd wordt een begin gemaakt met de vervangende nieuwbouw van de kerk in laatgotische stijl. Dit wordt de kerk die er – in hoofdlijnen – nu nog steeds staat. De johannieters brengen geld bij elkaar en eind 1475 bestellen de kerkmeesters grote hoeveelheden bakstenen en ‘gesneden steen’ (profielstenen) die in het daaropvolgende voorjaar geleverd worden. In 1493 werd een nieuw zijaltaar gewijd en moet het nieuwe schip dus (ver) gereed zijn geweest. In 1495 schonk de heer van Bergen op Zoom de kerk een glasraam en in 1499 werd opnieuw een altaar gewijd.