Terug naaar Tijdmachine

1421

De Sint-Elisabethsvloed

In de nacht van 18 op 19 november 1421, op de dag dat volgens de kerkelijke kalender het feest van Sint Elisabeth gevierd werd, brak vanuit het westen de zee door de dijk van de Grote of Zuid-Hollandse Waard. Er volgde een grote overstromingsramp die later de Sint Elisabethsvloed genoemd werd. De vloed zette ook heel het Oosterhouts en Raamsdonks Broek onder water. Wat erger was: eb en vloed maakte dat al dat water er in zes uur tijd in stroomde, en ook weer in zes uur uitstroomde. Daardoor ontstond bij Geertruidenberg een 500 meter brede getijdengeul die zich in het Broek vertakte. Het midden van het Broek kwam definitief onder water te staan en werd een mini-Biesbos. Vanaf ongeveer 1460 lijken de opslibbing en de aanslibbing het te gaan winnen van de erosie en afbraak. Herdijking van het gebied begon pas in ernst rond 1700.