Terug naaar Tijdmachine

1422

Slotje Limburg

Slotje Limburg is sterk vergelijkbaar met slotje De Blauwe Camer. Het wordt in 1422 voor het eerst genoemd en halverwege die eeuw omschreven als een ‘stede met hyusinge, hovinghe en landen’. Ook op dit perceel stond een eenvoudig, rechthoekig stenen huis dat in 1460 werd uitgebreid tot een u-vormig huis. Limburg moest cijns betalen aan de johannieters. De naam van het slotje verwijst naar Peter de Hertoghe, die van 1446-1449 schepen was in Oosterhout, en die daarna aangesteld werd als hertogelijk ontvanger in het hertogdom Limburg. Dat legde hem geen windeieren. In 1454 kocht hij het slotje en liet het uitbouwen tot een buitenhuis dat paste bij zijn stand. Het slotje had in