Terug naaar Tijdmachine

1420

Bevolkingsontwikkeling

Tussen 1250 en 1350 groeide de bevolking explosief. Daarna stabiliseert de bevolkingsgroei. Vanaf 1420 kunnen we de groei globaal volgen aan de hand van belastingstatistieken. In de vijftiende eeuw gat men namelijk de huizen tellen om zo tot een eerlijke verdeling van de lasten te komen. Vanaf 1500 gaat de bevolking weer in snel tempo groeien. Dat gebeurt niet alleen in Oosterhout, maar in de hele omgeving.