Terug naaar Tijdmachine

1415

De Rechte Dijk

De Rechte Dijk wordt al in 1415 in de archieven vermeld. Het werd in 1708 de westdijk van de Willemspolder onder Oosterhout. Het zuidelijke deel was inderdaad erg recht. Mogelijk liep de dijk voor 1421 op die manier verder noordwaarts. Bij de herdijking heeft dat deel een iets oostelijker beloop gekregen.