Terug naaar Tijdmachine

1409

Pastoor Creyt

Wilhelmus Creyt alias Van Oosterhout is in ieder geval in deze jaren pastoor van Oosterhout. Mogelijk begint zijn pastoraat een paar jaar eerder, mogelijk eindigt het een paar jaar later.