Terug naaar Tijdmachine

1283

Leenverhouding verbroken

De leenverhouding waarmee sinds 1200 het gebied ‘tussen Waalwijk en Strijen’ door de graaf van Holland in leen werd gehouden van de hertog van Brabant wordt verbroken. Daarmee wordt dit gebied zonder meer een deel van Holland. De grens tussen Holland en Brabant loopt tussen Geertruidenberg en Oosterhout door. Het precieze verloop van die grens zorgt nog tientallen jaren voor disputen en juridische strijd.